Styrelsemöte 2022-10-12 kl 18.00

Styrelsemöte i klubblokalen. Ledamöte erhåller kallelse ca en vecka innan mötet. Kommittéordförande uppmanas lämna in rapport senast tre dagar före mötet.