Våra sponsorer

Vi tackar vår sponsorer som gör det möjligt för oss att utöva vår sport. Att ta fram en ny karta kan kosta upp till 200 000 kr och då behövs många bidrag. Vi behöver en ny karta ungefär vart tredje år och dessutom behöver våra gamla kartor uppdateras. Så varje bidrag är viktigt och tas tacksamt emot.