Styrelse och funktionärer

Funktion

 

Styrelse

Ordförande, Ulf Bengtsson
Tel 070-631 80 90 ulf.bengtsson@gramanstorp.se

Vice ordförande, Carolina Nilsson

Sekreterare, Maria Fritz

Kassör, Thure Månsson

Ledamot, Roland Nilsson

Vakant

Revisorer

Ingvar Pålsson

Holger Sigbo

Vakant

UK

Allan Hammar

Hemsida

Henrik Olofsson

Medlemslotteri

Thure Månsson

Sonja Hammar

Siw Nilsson

Marknad

Siw Nilsson

Agne Nilsson

Thure Månsson

Teknik

Roland Nilsson

Allan Hammar

Mats Toftner

Motion Träning Ungdom

Tobias Persson

Kjell Lindau

Per-Ola Söderholm

Dennis Hansen

Henrik Olofsson

Ida Wennerlund

Carolina Nilsson

Kart/mark

Agne Bengtsson

Carolina Nilsson

Anmälningar

Roland Nilsson

Sonja Hammar

Valberedning

Iréne Bengtsson

Siw Nilsson

Vakant

Statistik

Agne Bengtsson