Styrelse och funktionärer 2023

Funktion

 

Styrelse

Ulf Bengtsson

Roland Nilsson

Thure Månsson

Maria Fritz

Dennis Hansen

Vakant

Revisorer

Ingvar Pålsson

Holger Sigbo

Vakant

Uttagningskommitté

Allan Hammar

Hemsida

Ulf Bengtsson

 

Maria Fritz

Medlemslotteri

Thure Månsson

Sonja Hammar

Siw Nilsson

Marknad

Siw Nilsson

Agne Bengtsson

Thure Månsson

Teknik

Daniel Nilsson

Allan Hammar

Roland Nilsson

Tobias Persson

Dennis Hansen

Motion Träning Ungdom

Tobias Persson

Kjell Lindau

Dennis Hansen

Vakant

Vakant

Kart/mark

Agne Bengtsson

Carolina Nilsson

Anmälningar

Roland Nilsson

Sonja Hammar

Valberedning

Iréne Bengtsson

Siw Nilsson

Vakant

Statistik

Agne Bengtsson