Naturpasset är över för i år. Bland de inlämnade rätta svaren har följande personer vunnit presentkort:

Matilda Olsson
Eva Kaunitz
Magdalena Lubera
Göran Olsson

500 kr
200 kr
100 kr
100 kr

Ingmar Pålsson
Kerstin Emanuelsson
Ann-Marie Elofsson
Jeanette Lind

100 kr
100 kr
100 kr
100 kr

Vi grattulerar vinnarna och återkommer i maj 2023 med nya kartor och kontroller.