Tält och klubbskärm

Gäller för 2024

Ansvarig

Mars

Lars

Carolina

Sara

April

Ulf

Göran

Allan

Maj

Agne

Maria

Ken

Juni

Carolina

Sara

Lars

Juli

Göran

Allan

Ulf

Augusti

Maria

Ken

Agne

September

Sara

Lars

Carolina

Oktober

Allan

Ulf

Göran

November

Ken

Agne

Maria

I tabellen framgår vilka som ansvarar för att klubbskärm och vid behov tält, finns med på tävlingsplatserna under respektive månad. Första namnet ansvarar för att någon i raden tar med sig skärm och vid behov tält. Om inte någon i samma rad deltar på en tävling fördelar ansvarig till annan tävlande. Mellan tävlingarna kan materielen förvaras i klubblokalen.