Tält och klubbskärm

I tabellen framgår vilka som ansvarar för att klubbskärm och tält finns med på tävlingsplatserna under respektive månad. Mellan tävlingarna kan dessa förvaras i klubblokalen. 

Hösten 2023

Augusti

Ulf B

Henrik O  

Maria F

September

Agne B

Sara A

Göran L

Oktober

Allan H  

Roland N

Ken R