Tält och klubbskärm

I tabellen framgår vilka som ansvarar för att klubbskärm och tält finns med på tävlingsplatserna under respektive månad. Mellan tävlingarna kan dessa förvaras i klubblokalen. 

Hösten 2022

 

 

 

 

Augusti 

Agne B 

Henrik O  

Ulf B

Maria F

September

Lars P

Sara A

Göran L

Bert O

Oktober

Allan H  

Holger S

Roland N

Ken R