Styrgruppsmöte för OL Nordväst 2022-10-17 kl 18.30

OL Nordväst är ett samarbete mellan de fem nordvästskånska orienteringsklubbarna när det gäller framför allt ungdomsträningar. En halvtidsanställd tränare arrangerar träningar varje tisdag på olika platser i Nordvästra Skåne. Styrgruppen sammanträder i OK Kompassens lokaler i Kllippan.

De fem klubbarna är Helsingborgs skid- och orienteringsklubb, Hjärnarps orienterarna, Örkelljunga Friluftsklubb, FK Boken i Perstorp och OK Kompassen i Klippan.