Välkommen som medlem i vår klubb!

Aktiv vuxen (from 19 år) orienterare betalar man 500 kr per år i medlemsavgift. I medlemsavgiften ingår:

  • Fria starter upp till 200 kr/start. 
  • Försäkring om du skulle skada dig vid träning eller tävling.
  • Träningsmöjligheter tillsammans med fyra nordvästskånska orienteringklubbar vid ca 35 tillfällen per år.
  • Rabatt på tävlingströjor, 50% vid första inköp. därefter 25% per inköp.
Barn och ungdomar betalar 200 kr per år med samma förmåner som ovan.
Stödmedlem betalar 150 kr per år.  

Medlemsavgiften betalas till bg 5788-9743 senast sista februari eller för nya medlemmar, löpande under året.

Nybörjare? På Svenska Orienteringsförbundets hemsida hittar du information om hur orientering fungerar med bland annat kartor och karttecken. Läs mer här.

Tumkompass