Rapport från tävlingsresa till Bornholm oktober 2023

Läs om resan här!